MADDE 1

GİRİŞ

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar Rahat Taşın tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini kullanmayınız. Rahat Taşın aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Rahat Taşın, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

 

MADDE 2

TANIMLAR

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

a) “Rahat Taşın” Armut Teknoloji Anonim Şirketi’ni,

b) “Web Sitesi” http://rahattasin.com internet sitesini,

c) “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

d) “Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

f) “Hizmet Veren” evden eve nakliye hizmeti sağlamak üzere Rahat Taşın’la anlaşma sağlamış şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar),

g) “Hizmet Talebi” Hizmet Alan’ın Rezervasyon Sistemi’nde sorulan evden eve nakliye projesiyle ilgili soruları doğru ve eksiksiz yanıtladığı ve bu verdiği cevaplara bağlı olarak projenin fiyatını öğrenip sabitleyebildiği talebi,

h) “Rezervasyon Onay” Rahat Taşın’ın, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri Sabit Fiyat karşılığında sağlamayı kabul ettiği onayı,

ı) “Sabit Fiyat” Rezervasyon Sistemi’nde Hizmet Talebi yaratıldığında belirtilen ve Rezervasyon Onayında son tutarı belirlenen Anlaşmaya Varılmış İş için Hizmet Alan’ın Rahat Taşın’a ödeyeceği fiyatı,

i) “Anlaşmaya Varılmış İş” Rahat Taşın tarafından Rezervasyon Onay’ı yapılmış her evden eve nakliye işi,

j) “Rezervasyon Sistemi” Web Sitesi’nde sunulan ve Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi oluştururken talep edeceği hizmete ilişkin soruları yanıtladığı ve kendisine Hizmet Veren yönlendirilmesini talep ettiği sistemi,

k) “Online Ödeme Sistemi” Hizmet Alan’ın Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin Sabit Fiyatın Rahat Taşın veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı yöntemiyle Hizmet Alan’dan tahsilini sağlayan sistemi,

l) “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

 

MADDE 3

RAHAT TAŞIN TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

Rahat Taşın evden eve nakliye hizmetinden faydalanmak isteyen kulllanıcıların Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi oluşturması sonrasında Rezervasyon Onayı yapıp Sabit Fiyat üzerinden en uygun Hizmet Vereni Anlaşmaya Varılmış İşi gerçekleştirmesi için yönlendirir ve Hizmet Alan’ın evden eve nakliye hizmetinin gerçekleştirilmesine aracı olur.

 

MADDE 4

KULLANIM ŞARTLARI

Hizmet Talebi Oluşturulması

 • Rahat Taşın, niteliğine göre bazı hizmetler için Hizmet Alan’ın belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan Sabit Fiyat üzerinden tek seferlik Hizmet Veren yönlendirilmesini talep edenbir Rezervasyon Sistemi sağlar.

 • En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca Rezervasyon Sisteminde talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.

 • Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen taşınmanın adresi, taşınacak eşyaların adedi ve boyutları, eski ve yeni evin merdiven, asansör, park yeri ve bunlar gibi özellikleri) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir. Hizmet Talebinde verilen bilgilerin yanlış veya eksik olması Sabit Fiyatı değiştirebilir veya taşınma servisinin iptal edilmesine sebep olabilir. Rahat Taşın, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Kullanıcıların veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Hizmet Alana aittir.

 • Rezervasyon Sisteminde adedi sorulmayan eşyalar ya da boyutları standard ev eşyaları dışında olan eşyalar ve yine Rezervasyon Sisteminde talep edilemeyen servisler, verilen Sabit Fiyatı değiştirebilir ya da istenen servis gerçekleştirilemeyebilir.

 • Piyano (duvar ya da kuyruklu), para kasası, birden (1) fazla beyaz eşya çeşidi (örneğin evde 2 adet çamaşır makinesi olması), birden (1) fazla adreste eşya yükleme ya da eşya indirme, normal standartlardan büyük mobilyalar (örneğin 2m’den uzun kütüphaneler, 3m’den uzun gardıroplar, 1.5m’den uzun yemek ya da çalışma masaları), ağır veya değerli antik mobilyalar Sabit Fiyata dahil değildir. Bu eşyaların listesi Hizmet Talebi formunda “Detaylar” kısmında yazılmalıdır. Bu eşyalarında dahil olacağı yeni Sabit Fiyat Rezervasyon Onay sırasında Danışman tarafından Hizmet Alan ile paylaşılır ve ödeme yeni Sabit Fiyat üzerinden alınır.

 • Elektrik ve su tesisat işleri (avize, çamaşır ve bulaşık makinesi söküm hariç), duvara matkap gerektiren işler, hayvan, bitki ve silah, tüp, gaz gibi tehlikeli madde taşınmaları servis dışıdır.

 • Hizmet Alan her halükarda yürürlükteki yasalar gereği suç veya hukuka aykırılık teşkil edecek herhangi bir talepte bulunamaz.

Rezervasyon Onay

 • Rahat Taşın, Hizmet Talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, Hizmet Alan ile iletişime geçerek Rezervasyon Onayını gerçekleştirir. Rezervasyon Onay sırasında Hizmet Talebine ilişkin tüm detaylar teyitlenir, gerektiğinde Sabit Fiyatta değişiklikler yapılır, son Sabit Fiyat ödemesi için Hizmet Alanın kredi kartı bilgilerini alır. Kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi demek Hizmet Talebi artık Anlaşmaya Varılmış İşe dönüşmüş ve aşağıdaki değiştirme, erteleme ve iptal kural ve cezalarına tabii demektir.

Hizmet Talebi Değişiklik ve İptal Kuralları

 • Hizmet Alan, Danışman tarafından Rezervasyon Onay yapılmadan evvel dilediği gibi Hizmet Talebindeki gün, saat, adres, eşya veya servis listesini değiştirebilir veya Hizmet Talebini iptal edebilir.

 • Hizmet Alan, Hizmet Talebi ile ilgili tüm değişiklikler için Rahat Taşın Danışmanına destek@rahattasin.com email adresinden, 0850 433 7744 nolu telefon hattından ya da www.rahattasin.com adresindeki anlık mesajlaşma uygulamasından hafta içi her gün 9:00 – 18:00 saatleri arasında ulaşabilir.

 • Hizmet alan, Rezervasyon Onay sonrasında hizmeti iptal etmesi durumunda; hizmetin verileceği tarihe dek en az 7 gün var ise taşıma ücretinin hepsini, 7 ila 3 gün arasında ücretin %85’ini, 3 günden az bir süre var ise ücretin %70’ini iade alabilir.

 • Rezervasyon Onay’dan sonra hizmet tarihinin değiştirilmek istenmesi durumunda hizmetin verileceği tarihe 3 günden fazla süre varsa ve hizmetin verileceği yeni tarih ilk belirlenen tarihten en az 7 gün sonra ise değişiklik için herhangi bir ekstra ücret alınmayacak, 7 günden daha yakın bir tarihe yapılacak değişiklikler için taşınma bedelinin yanı sıra %10 tarih değişikliği ücreti yansıtılacaktır. Hizmetin verileceği tarihe 3 günden daha az süre olan durumlarda ise, eski tarihten en az 7 gün sonraya yapılacak değişiklikler için %15, 7 günden daha yakın bir tarihe yapılacak değişiklikler için %20 tarih değişikliği ücreti doğacaktır.

Rahat Taşın Tarafından İptal                                                                                                                                                 

 • Rahat Taşın, hizmeti ifa edecek ve kalitesi kabul gören firmalardan herhangi birinde müsaitlik olmaması durumunda Rezervasyon Onayını iptal edebilir. Bu durumda ödemeyi tamamen iade eder. Hizmet Alan taşınma ile ilgili henüz bir ödeme yapmadı ise herhangi bir ücret iadesi olmaz, Rahat Taşın doğacak herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Her türlü iptal durumunda Rahat Taşın, Hizmet Alan'ı bilgilendirir.

 • Rahat Taşın, hukuken kabul edilen mücbir sebep hallerinin (doğal afet, grev, savaş ve sair) varlığı halinde söz konusu hizmeti vermeyi reddedebilir. Bundan dolayı doğacak zarardan sorumlu tutulamaz. Böyle durumlarda Rahat Taşın, müşteriye durumu haber edecektir.

 • Rahat Taşın, kullanıcının işbu sözleşme şartlarına uymaması halinde hizmet vermeyi reddebilir ve kullanıcının Web Sitesini kullanmasını engelleyebilir.

 • Rahat Taşın, Hizmet Alan tarafından önceden istenmemiş ve onaylanmamış eşyalar veya servislerin olması durumunda bu ekstra servisleri vermeyi reddedebilir. Ekstra eşyaları taşımayı reddedebilir. Yalnızca yapılacağı en başta taahhüt edilen kadar hizmet ile bağlı kalınır.

 

MADDE 5

ÖDEME

 • Taşınma talebi Rezervasyon Sistemi üzerinden Rahat Taşın’a gönderildikten sonra Rezervasyon Onay için aranan Hizmet Alan’ın, Rahat Taşın Danışmanı tarafından kredi kartı bilgileri alınacak ve Rahat Taşın Rezervasyon Sistemi’nde belirlenen Sabit Fiyat kadar Hizmet Alan’ın kredi kartından ödeme alınacaktır. Söz konusu ödeme taşınma günü alınır ve hizmetin verildiği tarihten itibaren 24 saat içinde aynı kredi kartından otomatik olarak tahsil edilir.

 • Hizmet Alan, ödemeyi yalnızca kredi kartı ile yapabilir. Kart bilgileri Rahat Taşın tarafından saklanmaz, kayda alınmaz. Ödeme işlemi için Iyzico kullanılır. Eğer Hizmet Alan’ın kullandığı hesabının bulunduğu banka taksit yapma seçeneğini veriyorsa taksit yapılabilir fakat Rahat Taşın ödemeyi bankadan tek seferde çekerek alacaktır.

 • Hizmet Alan tarafından ödenen Sabit Fiyat; Hizmet Talep formunda paylaştığı tüm eşyaların yine Hizmet Talep formunda belirttiği tarihte, eski adresten yeni adrese taşınması ve bu taşınma sırasında yine Hizmet Talep formunda talep edilen paketleme, mobilya kurulum gibi servisler fiyata dahildir. Eşya listesi sayfasındaki “Detaylar” kısmında standard dışı eşyalar varsa bunlar Sabit Fiyatı değiştirebilir. Bu durumda rezervasyon onaylanmadan Rahat Taşın Danışmanı herhangi bir ücret farkını anlatıp Hizmet Alan’ın onayını alacaktır.

 • Eğer yeni Sabit Fiyat Rezervasyon Onaydan önce hesaplanamıyorsa ya da ek eşyalar veya servisler orjinal Rezervasyon Onay sırasında alındıktan sonra değişirse ek fiyat tutarında yeni miktar taşınma günü alınacak tutarla birlikte alınır.

 • Hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Ödeme yaparken doğru fatura adresi verme yükümlülüğü Hizmet Alan’a aittir.

 • Rahat Taşın’a yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 • Online Ödeme Sistemi’ne Rahat Taşın’ın işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki Rahat Taşın’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

 • Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Rahat Taşın’dan talep edilemeyecek olup Rahat Taşın yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli veya iletişim hakkı için Hizmet Veren’lere fatura kesmekle yükümlüdür.

 • Hizmet Alanların hizmet bedellerini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptıkları durumlarda Rahat Taşın, Hizmet Alanlar tarafından talep edildiği takdirde ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir. Rahat Taşın’ın, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebi’ne uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.

 • Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Rahat Taşın yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

Hizmet Bedeli İadesi / Cayma Hakkının Kullanılması

 • Hizmet Alan, hizmetin ifa edilmemiş olması şartıyla, Hizmet Veren ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak Akasya Evleri Sit.A(Kule) Blok Apt.No:25 A/6 Üsküdar,İstanbul adresine konu başlığında Rahat Taşın Rezervasyon İptal Talebi ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.

 • Hizmet Bedeli İadesi Rahat Taşın tarafından yapılacaktır, Rahat Taşın yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:

 • Hizmet Talebinin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;

 • Hizmet Talebinin ilgili Hizmet Veren’e iletilememesi nedeniyle Hizmet Talebinin zorunlu iptali;

 • Hizmet Veren’in edimi ifa etmediği durumlar,

 • İfa edilen hizmetten memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Hizmet Veren onayının alınmasının akabinde yapılan onay iptali.

 

MADDE 6

HİZMET SORUMLULUĞU, GARANTİ VERİLMEMESİ VE İLİŞKİNİN BAĞIMSIZLIĞI

 • Rezervasyon Sisteminde Hizmet Alan’dan kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Hizmet Alan’ın adreste bulunmaması vb.) dolayı Rahat Taşın’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Rahat Taşın söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

 • Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. Rahat Taşın’ın ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

 • Rahat Taşın Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

 • Rahat Taşın, Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarasının Rezervasyon oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

 • Hizmet Alan bilgileri Rahat Taşın tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Rezervasyon oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

 • Rahat Taşın ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

 • Standart servis kapsamı dışındaki hizmetler:

  • Aşağıdaki hizmetler özel bir anlaşma olmadığı sürece standart hizmet kapsamı dışındadır:

   • Elektrik, su ve tesisat işleri,

   • Sökülen avizelerin yeni evdeki montajı,

   • Korniş ve perde işleri,

   • Matkapla duvar delme gerektiren montaj işleri.

  • Aşağıdaki eşyaların taşınması özel bir anlaşma olmadığı sürece standart hizmet kapsamı dışındadır:

   • Hayvan, çiçek ve bitkiler

   • Tehlikeli maddeler (silah, tüp, gaz vb)

 • Nakliyat EMTİA Sigortası:

  • Hizmet Alan’ın eşyaları eski evinde araca yüklendiğinden itibaren başlayacak ve yeni eve varıncaya dek sevkiyat sırasında geçerli olmak üzere, bu sırada aracın devrilmesi, kaza geçirmesi ve sair sebeplerle taşınan malların yaşadığı belirli zararları karşılayan sigortadır. Hizmet Alan talep formunda bu sigortayı istediğini belirtmelidir. Bu durumda Rahat Taşın, Hizmet Alan için bu sigorta poliçesini temin edecektir. Nakliye EMTİA Sigortası taşınacak ev başına maksimum 20.000 TL teminat bedellidir. Daha yüksek teminat bedelleri ek ücrete ve sigorta şirketi onayına tabidir.

  • Sigorta kapsamında bulunmayan kıymetli evrak, nakit para, döviz, hisse senetleri, antikalar, güzel sanatlar, manevi değeri olan eşyalar, hayvan ve bitkiler, cam, seramik, cep telefon, bilgisayar, mücevharat, altın, ipek halı ve benzeri emtiaların zarar görmesi durumunda, Rahat Taşın bunu tazminle yükümlü değildir. Sigorta şirketi, zarar gören malların değerinin belirlenmesi için satın alım faturalarını isteyebilir, Hizmet Alan böyle bir durumda istenen belgeleri sunmakla yükümlü olup, orjinal değerden amortisman farkı çıkabileceğini kabul eder.

 • Rahat Taşın Garantisi:

  • Hizmet Alan’ın, taşınması sırasında paketleme, yükleme veya indirme sırasında yaşanan ve Rahat Taşın’dan kaynaklanan tüm mal hasarları sebebiyle doğacak zararların taşınma bedeline kadar olan kısmının karşılanmasını kapsar. Nakliyat EMTİA Sigortası kapsamındaki hasarlar Rahat Taşın Garantisi kapsamı dışındadır.

  • Bu kapsama dahil olmayan istisnai durumlar aşağıda sayılmıştır: Rahat Taşın tarafından paketlenmeyen eşya ve mobilyalar, Hizmet Alan tarafından taşınmış veya araca yüklenmiş veya istiflenmiş veya indirilmiş eşyalar, Rahat Taşın paketleri dışında konteynerlerda taşınan eşya veya mobilyalar, Rahat Taşın tarafından uyarılmasına rağmen Hizmet Alan’ın taşıttığı manevra alanına sığmayan veya araç için büyük gelen eşyalar, hayvanlar, bitkiler, doğal durumu taşınırken zarar görmeye açık şeyler. Ayrıca, iş bu Sözleşmenin 4. Maddesinde servis dışı olarak belirtilen servisler verilirken doğan zararlar ve taşınma süresinin Rahat Taşın’ın kontrolü dışındaki bir sebepten uzaması veya gecikmesi sebebiyle doğan zararlar da kapsam dışındadır.

  • Hizmet Alan, taşınacak eşyaların paketlenmesini talep ediyor ise talep formunda hangi paketleme seviyesini talep ettiğini belirtmelidir. Rahat Taşın tarafından paketlenmemiş olan ve tercihine göre Hizmet Alan’ın kendisi tarafından paketlenmiş olan eşyalar için Rahat Taşın Garantisi geçerli olmayacaktır.

  • Antika mobilya veya sanat eserlerinin taşınması istenirse, Rahat Taşın Garantisi kapsamı dışında gerçekleştirilir

  • Hizmet Alan’ın garanti kapsamı içinde olduğunu düşündüğü zararları taşınma gününde Hizmet Veren Hizmet Alan’ın evini terk etmeden önce, Whatsapp veya Rahat Taşın Destek Hattı üzerinden, Rahat Taşın Danışmanı ile fotoğraflarıyla birlikte paylaşması gerekir. Taşınma günü sonrasında ve Hizmet Veren taşınan evi terk ettikten sonra gelen talepler kabul edilmez. Fotoğraflarda eşyadaki zarar açık ve görünür şekilde sergilenmelidir. Tamir yada yerine yenisinin alınmasını gerektiren ve bu kapsamda kalan zararların giderilmesinde eşyanın değerini belgeyen dökümanlar Hizmet Alan’dan talep edildiğinde sunulması zorunludur. İlave durumlarda Rahat Taşın Garanti Sözleşmesi ve Armut.com Garanti Şartları geçerli olacaktır.

 

MADDE 7

HİZMET ALAN’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Hizmet Alan, site üzerinden talep formunu doldurmasını takiben Rezervasyon Onay yapıldığında ilgili ödemeyi yapar. Ödeme yapılması, yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir. Hizmet Alan, Rahat Taşın’ın talebi sebep göstermeksizin reddetme hakkının her zaman saklı olduğunu kabul eder.

 • Hizmet Alan, söz konusu nakliye hizmetinin Rahat Taşın tarafından seçilecek firmalar ile yapılacağını kabul eder. Bu firmalarda müsaitlik durumu olmaması veya işin kabul edilmemesi durumunda talebin reddedilebileceğini veya tarihin değiştirilmesi gerekebileceğini kabul eder.

 • Hizmet Alan, adresten adrese taşınmanın ev, eşya, mobilya için geçerli olduğunu, insan, ev sahibi, evcil hayvan gibi taşımaların mümkün olmadığını, 1 adetten fazla duraktan eşya alınıp bırakılamayacağını kabul eder.

 • Hizmet Alan, talep formunda siteye sağlayacağı verilerin doğru, güncel ve eksiksiz olacağını, aksi halde hizmetin verilememesi, hatalı, gecikmeli veya eksik verilmesinden doğacak zarardan Rahat Taşın’ın sorumlu olmayacağını kabul eder.

 • Hizmet Alan, taşınma için gerekli giriş - çıkış, saat, asansör kullanımı, park, park yeri ve sairizinleri taşınma günü öncesinde ilgili site yönetiminden almış olmayı, aksi halde hizmetin verilememesi, gecikmeli veya eksik verilmesi sebebiyle doğacak zarardan kendisinin sorumlu olacağını, bu izinlerin alınmaması sebebiyle hizmet verenlerin bekletilmesi ve işin ekstra saate sebep olması durumunda fazla ücret ödemek zorunda kalabileceğini kabul eder.

 • Hizmet Alan, taşınma sırasında kendisi veya yetkili bir temsilcisinin taşınma işlemlerinin gerçekleştirileceği eski ve yeni hanelerde bulunacağını, bu kişinin 18 yaşından büyük ve hak ve fiil ehliyetinin olduğunu, kabul eder.

 • Hizmet Alan, taşınma öncesinde taşınma günü eğer tehlikeli bir madde taşınacak ise bunu öncesinde listelemelidir. Rahat Taşın, bunları taşımayı reddedebilir veya ekstra ücret talebinde bulunabilir. Her halükarda yürürlükteki yasalarca taşınması ve bulundurulması yasak olan madde ve cisimler taşınmayacaktır.

 • Rahat Taşın, sunulan taşınma hizmetini yılın her günü saat 08:30’da başlayacak şekilde gerçekleştirir. Nakliye araçlarının trafiğe çıkma kurallarından dolayı taşınma faaliyeti sabah başlatılır. Hizmet Alan, öğleden sonra taşınma talebinde bulunması halinde bunu talep formunun “Detaylar” kısmında belirtmelidir. Ancak buna ilişkin son kararı vermeye yetkili olan taraf Rahat Taşın olup, taşınacakhanenin boyutu ve eşyaların fazlalığına göre başlangıç saati rezervasyonunu belirleyecektir

 • Hizmet Alan, taşınacak eşyalar listesine ek eşyalar olacaksa taşınmadan evvel en geç 48 saat öncesine kadar haber vermekle yükümlüdür. Aksi halde, nakliye aracı ek eşyayı taşıyabilir kapasitede ise taşımayı kabul edebilir fakat Sabit Fiyat değişebilir. Ancak taşıma kapasitesi yok ise, ikinci bir nakliye servisi ayarlanması mümkün olabilir. Bu durumda ikinci araç için ödenecek ücret, sıfırdan taşınma işlemi yapılan hizmet gibi ücretlendirilir.

 • Hizmet Alan, taşınma gününden 5 gün evveline dek eşya listesini azaltmak istediğine yönelik talebi Rahat Taşın’a bildirmekle yükümlüdür. Böylece yeni eşya listesinin kapasitesi gereğince, tahsis edilecek taşıma aracı ve ekibin değiştirilmesi gerekiyorsa ödenecek ücrette değişiklik olabilir.

 • Hizmet Alan, belirteceği eşya listesinde, eşyaların boyutu veya ağırlığı ile ilgili standardın üzerinde bir boyut söz konusu ise bunu “Detaylar” kısmında belirtmelidir. Aksi halde ilave taşıma ücreti veya ek taşıma aracı ücreti ödenmesi gerekebilir.

 • Hizmet Alan, nakliye firması ile iletişime geçmek istediğinde öncelikle Rahat Taşın Danışmanı ile ilk iletişimi kurar ve detayları görüşür. Taşınmadan ez az 1 gün önceRahat Taşın tarafından Hizmet Alan için seçilen nakliye firmasının tüm iletişim bilgileri, Hizmet Alan ile paylaşılacaktır. Ancak her halükarda Rahat Taşın Danışmanı Hizmet Alan’a hizmete dair her türlü uzaktan danışmanlığı sağlayacaktır.

 • Hizmet Alan, taşınacak eşyaların paketlenmesini talep ediyor ise talep formunda hangi paketleme seviyesini talep ettiğini belirtmelidir. Rahat Taşın tarafından paketlenmemiş olan ve tercihine göre Hizmet Alan’ın kendisi tarafından paketlenmiş olan paketler için Rahat Taşın Garantisi geçerli olmayacaktır.

 • Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

 • Hizmet Alan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Rahat Taşın’ın bilgisi dahilinde olmaksızın, Rahat Taşın’ı dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir.

 • Hizmet Alan ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Rahat Taşın’ı bilgilendirmeyi kabul eder.

 • Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Rahat Taşın’ın anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Rahat Taşın sorumlu değildir.

 • Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak tüm vergilerden, Rahat Taşın’ın gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

 

MADDE 8

RAHAT TAŞIN’A VERİLEN YETKİLER

 • Rahat Taşın, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak Rahat Taşın’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Rahat Taşın’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

 • Rahat Taşın veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Rahat Taşın’nın Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 • Rahat Taşın veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Rezervasyon Sistemi kapsamında Hizmet Talebi'ni onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

 • Rahat Taşın, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Rahat Taşın, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Rahat Taşın’nın gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

 • Rahat Taşın Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde destek@rahattasin.com adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

 • Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Rahat Taşın, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Rahat Taşın kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

 • Kullanıcılardan gelen yorumlar/değerlendirmeler, Rahat Taşın tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanabilir. Rahat Taşın’ın söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Rahat Taşın, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

 • Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Rahat Taşın dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

 • Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Rahat Taşın tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

 • Rahat Taşın hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.

 • Rahat Taşın, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

 • Rahat Taşın Hizmet Alanlarin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Hizmet Alan haklarına erişimden men edebilir, Web Sitesi kullanımını geçici olarak kullanımı durdurabilir.

 

MADDE 9

TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)

Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

 

MADDE 10

WEB SİTESİ İÇERİĞİ

 • Rahat Taşın Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve

 • Rahat Taşın, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez

 

MADDE 11

SORUMLULUK SINIRLAMALARI

 • Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Rahat Taşın, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal veya davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

 • Rahat Taşın, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

 • Rahat Taşın, koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 • Rahat Taşın 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez

 

MADDE 12

TELİF HAKKI POLİTİKASI

 • Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Rahat Taşın, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

 • Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Rahat Taşın’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

 • Rahat Taşın’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Rahat Taşın’a aittir. Rahat Taşın söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Rahat Taşın, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

 

MADDE 13

WEB SİTESİ ÜZERİNDEKİ İÇERİK

Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Rahat Taşın (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

Web Sitesi Rahat Taşın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Rahat Taşın, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Rahat Taşın, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

 • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren

 • “Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;

 • Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;

 • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;

 • İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

 • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;

 • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

 • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden

 • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan,

 • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;

 • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;

 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan

 • 3.şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,

 • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve

 • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

 

MADDE 14

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Caglayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler

 

MADDE 15

BİLGİLERİN SAKLANMASI VE DELİL SÖZLEŞMESİ

Rahat Taşın sisteminde Hizmet Alan veya Hizmet Talebi ile ilgili bilgileri, formları, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Rahat Taşın’ın ticari defter ve kayıtları ile sistemlerinde saklanan veriler her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler

 

MADDE 16

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Rahat Taşın’ın ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Rahat Taşın, Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir

 Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez

 

MADDE 17

YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Rahat Taşın tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır